Online marketing 101: hoe krijg ik meer bezoekers en klanten?

Laatste update: 25 februari 2021 door Ruben Bunskoeke

Aandacht op zichzelf is weinig waard.

Anders zouden fluitende bouwvakkers de moderne casanova’s zijn.

Maar aandacht is niet ons doel. Een klik is niet ons doel. Een bezoeker is niet ons doel. Het is slechts de eerste stap naar ons doel: een klant. En de manier hoe je de aandacht pakt heeft invloed op de kans dat dit doel bereikt wordt.

Wat is (online) marketing dan wel?

Marketing is in de kern het zorgen voor een voorkeurspositie.

Kijk, soms is zichtbaar zijn al genoeg om gekozen te worden. Bij impulsaankopen, bijvoorbeeld. Of wanneer het product bij verschillende providers hetzelfde is of oogt. Of wanneer er spoed is.

Bij de andere 90% is het niet voldoende.

Zo is het probleem of de behoefte van de persoon meestal belangrijk genoeg om iets verder te kijken. Naar meer informatie. Naar vergelijkbare oplossingen, producten en partijen.

Je onderneemt namelijk niet in een vacuüm. Je bent niet de enige keuze.

En vaak ervaart de persoon die jij bereikt op dit moment het probleem dat jij oplost niet als een (groot) probleem. Dat direct opgelost moet worden. Door een bedrijf die ze niet of nauwelijks kennen.

Dus marketing draait niet alleen om aandacht, het draait ook om onthouden te worden (op een positieve manier) en door de persoon te helpen met kiezen voor jou.

Hoe krijg je dan een voorkeurspositie?

We zijn geen pure rationele wezens. We maken onze keuzes niet puur op basis van feiten, cijfers, calculaties, zorgvuldige overwegingen en uitgebreide analyses.

Er zijn te veel opties. Te veel onzekerheden. Te veel onbekenden. We hebben te weinig tijd en zin.

Daarnaast hoeven we ook niet zozeer de beste keuze – all things considered – te maken. We willen gewoon een ‘good enough’ oplossing. We willen sowieso een slechte keuze voorkomen. We willen zekerheid in onze keuze.

We zijn emotionele wezens met de capaciteit om te redeneren. We kiezen voor het product en het bedrijf dat goed en veilig voelt. En misschien een beetje laat leven.

We kiezen voor het bedrijf dat we het beste kennen, mogen en vertrouwen. Het product dat ons de beste of leukste toekomst schetst

En pas daarna beargumenteren we die keuze. Voor onszelf, onze vrienden, onze partner, collega’s, baas etc.

Die rationele argumenten zijn er om onze keuze te verantwoorden. Ze leiden niet tot te keuze. Zo zie je ook dat het ontkrachten van een argument niet leidt tot een andere mening, omdat het argument niet heeft gezorgd voor die mening.

Je wil niet zozeer een boekhouder met de meeste know-how en de beste prijs- en kwaliteitverhouding in heel Nederland, maar je wil een bekwame boekhouder die jou als persoon en als bedrijf begrijpt en die je aanspreekt – tegen een acceptable prijs. Zodat je snel weer verder kunt met leven en ondernemen.

Hoe word je sneller zichtbaar, onthouden en gekozen?

Door je te onderscheiden. Door een niche te kiezen.

We denken namelijk in categorieën. We denken in een boomstructuur – waarbij een initiële globale keuze steeds afsplitst in specifiekere keuzes, als die er zijn.

Hoe specifieker de niche is, hoe makkelijker het is om de beste keuze in die niche te zijn. Maar aan de andere kant moet die niche groot genoeg zijn om een goed inkomen te verdienen (en te groeien).

Dus je wilt zo’n groot mogelijk niche waarin je de beste keuze kunt zijn.

Je kunt onderscheiden op doelgroep, locatie, specialisatie, aanpak, insteek etc. Door jouw potentiële doelgroep te leren kennen, leer je wat voor factoren een rol spelen of kunnen spelen bij hun keuze. En welke factoren doorslaggevend kunnen zijn.

Hetgeen waarmee je gaat onderscheiden moet belangrijk genoeg zijn om de keuze van de doelgroep te veranderen. Dat betekent dat je een keuze maken die jou wat moet kosten. Als de keuze jou niets kost, dan levert die keuze jou waarschijnlijk ook niets op.

Om zichtbaar te zijn moet je zijn waar jouw doelgroep is

Dat is het begin niet op jouw website. En waarschijnlijk ook niet op jouw social mediaprofiel (tenzij je in de jaren een groot en invloedrijk netwerk hebt opgebouwd).

Jouw doelgroep is in verschillende situaties, op verschillende plekken met verschillende behoeften.

Kijk. Een sale komt zelden uit het niets. Er gaat heel wat vooraf. Een persoon doorloopt verschillende fasen. Soms verspreid over jaren – soms over een klein uurtje. In elke fase kunnen specifieke platformen dominant zijn.

 • Introductie
 • Verkennen
 • Verdiepen
 • Vergelijken
 • Kiezen

Visualiseer het als een trechter

Op welke manier en op welke platformen een persoon door die fasen heen gaat is afhankelijk van het type probleem, jouw oplossing en wie jouw doelgroep is .

De route van iemand die dertig is, ziet er anders uit dan bij iemand die zestig is. En de route van het kopen van een huis is anders dan het kopen van een bureaustoel. Het kan zelfs per individu veranderen. Een introvert pakt het anders aan dan een extravert. Ze letten waarschijnlijk ook op andere dingen.

Geen kanaal is perfect voor iedere doelgroep en elke fase.

Het is een imperfecte lekke trechter

 • Niet iedereen die start, haalt de finish
 • Soms lopen fasen synchroon
 • Soms gaan mensen een fase terug
 • Soms vinden alle fasen plaats op één kanaal
 • Soms vinden alle fasen plaatst bij één bedrijf over meerdere kanalen
 • En soms zijn er meerdere bedrijven per fase. Verspreid over verschillende kanalen

Online Marketing strategie

Strategie -> Tactiek -> Actie

Een online marketingstrategie is een uiteenzetting van welke kanalen je gaat gebruiken, hoe je die kanalen gaat inzetten en hoe die kanalen in elkaar overgaan en elkaar aanvullen.

Daarna is het tijd om tactieken te bedenken over hoe je jouw doelen op elk platform gaat bereiken. Dus wat ga je waar proberen om wat voor specifieke doelen te bereiken.

En tot slot schrijf je alle acties uit die bij de bijbehorende tactiek horen.

Er is geen online marketing strategie die voor iedereen werkt

Daarnaast speelt jouw know-how, creativiteit, skills en persoonlijkheid een enorme rol in de potentie van elke platform en kanaal.

Dat betekent niet dat je alleen dingen moet doen die je goed kunt – want dat is meestal een kwestie van wat je eerder hebt gedaan, maar dat hetgeen wat je gaat proberen gebaseerd is op jouw natuurlijke neigingen en eigenschappen.

Of in andere woorden: Give what grows. Transformeer iets wat je natuurlijk doet en kunt in iets waar de doelgroep interesse in heeft.

Ben je sociaal? Analytisch? Probleemoplossend? Energiek? Iemand die dingen graag organiseert? Goed in het opvolgen van lijstjes? Motiverend? Doe daar iets mee.

Dit betekent trouwens ook niet dat je helemaal niet hoef te doen wat je niet ligt, want in dat aspect zal de meeste potentie voor jou liggen, maar dat het aspect niet de kern moet vormen van wat je doet.

Of anders gezegd: maak marketing leuk.

Als je marketing niet leuk maakt, dan doe je het steeds minder. Minder vaak. Minder goed. Minder snel. Dat moet je voorkomen.

Marketing blijft een ontdekkingstocht

Niemand weet precies wat werkt of wat gaat werken. Het is jouw taak – jouw verantwoordelijkheid – om structureel dingen te proberen. Om die tactieken, jouw skills en jezelf te blijven ontwikkelen. Om te zien wat werkt. En omdat succes op zichzelf bouwt.

Online marketing platformen

Of in andere woorden: op wat voor soorten sites kun je jouw doelgroep te bereiken

 • Zoekmachine, zoals Google
 • Sociale media, zoals Instagram, Facebook en Twitter
 • Combinatie van social en een zoekmachine, zoals YouTube, Spotify en GoodReads.
 • Individuele en vakgerelateerde blogs
 • Forums
 • Losse websites over de niche

Algoritmes en zichtbaarheid

Om aandacht te krijgen op een platform moet je zichtbaar zijn in de ‘feed’ van de doelgroep.

Je kunt die zichtbaarheid kopen of verdienen.

Om aandacht te verdienen moet je weten hoe de feed is samengesteld.

Elk online marketing platform gebruikt varianten van verschillende algoritmes

 • Een algoritme op basis van de populariteit (Reddit)
 • Op basis van de mensen die jij volgt
 • Een chronologisch algoritme – van nieuw tot oud (Instagram stories / nieuws).
 • Gebaseerd op locatie – van land tot stad tot directe omgeving (Maps, search etc)
 • Op basis van de mate van interactie die hebt met iemand die je volgt (Facebook)
 • Op basis van actualiteit of momentum
 • Toevalligheid (een bericht wordt kort gepromoot om te kijken wat men er van vindt)
 • Gebaseerd op opgegeven interesses – en mensen met dezelfde gerelateerde interesse
 • Op basis van wat jij eerder hebt gelezen, gezien en gehoord – en dan vaak ook op de mate van interactie

Meestal is het een combinatie. En populariteit is meestal leidend.

Google heeft waarschijnlijk het meest uitgebreide en complexe algoritme, omdat zij zich niet zozeer focussen op populariteit – wat vrij makkelijk te meten is, maar op inhoudelijke kwaliteit – wat enorm lastig te meten is door een algoritme.