Over persoonlijke ontwikkeling

“The fears you don’t overcome become your limits”

We limiteren onszelf wanneer we enkel in onze comfortzone handelen. Een meesterkunstenaar die zijn of haar werk niet durft te laten zien, zal nooit de eer (en succes) krijgen die hij/zij verdiend. Wat houdt jou tegen? Welke angst kan jij stapsgewijs overwinnen?

“A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials.” — Seneca

“You want to be in a constant state of slight discomfort, stuggling to barely achieve whatever it is you are trying to do.”

“Anything that gives light must endure burning.”

Je brein is eigenlijk een geavanceerde voorspeller.

Die voorspellingen worden door ons onderbewuste gecreëerd op basis van patronen van eerdere ervaringen. En die voorspellingen uiten zich vervolgens in gevoelens. In emoties. In intuïtie.

“Dopamine neurons automatically detect the subtle patterns that we would otherwise fail to notice; they assimilate all the data that we can’t consciously comprehend. And then, once they come up with a set of refined predictions about how the world works, they translate these predictions into emotions.

“Even when we know nothing, the brain knows something. That’s what our feelings are trying to tell us”.

Hoe meer patronen (hoe meer ervaringen), hoe accurater jouw gevoel is.

“Feelings capture the wisdom of experience”.

Hoewel intuïtie en emotie ons veel kunnen vertellen, moeten we niet ons helen leven laten leiden door onze gevoelens. Er zijn namelijk tekortkomingen.

“This doesn’t mean that people can coast on these cellular emotions. Dopamine neurons need to be continually trained and retrained, or else their predictive accuracy declines. Trusting one’s emotions requires constant vigilance; intelligent intuition is the result of deliberate practice.””

Zo moet je letten op de zin ‘op basis van patronen van eerdere ervaringen’. We moeten ons beseffen dat ons brein mogelijk veel te weinig informatie heeft om een goede voorspelling te maken. Misschien is dat het nut van nieuwsgierigheid wel. Een drang naar nieuwe ervaringen. Een drang naar nieuwe patronen, waardoor ons brein efficiënter wordt.

We moeten daarom onbekende situaties met de kans op het falen vieren en niet constant vermijden. Elke keer als je een fout maakt (en analyseert wat er fout ging en wat je de volgende keer beter kan doen), dan upgrade je jouw brein. En zo kan je brein betere voorspellingen maken.

Je leert niets als alles goed gaat. Hoe meer we in onze comfortzone blijven, hoe inaccurater onze voorspellingen en onze gevoelens worden (omdat we geen fouten maken). We moeten ons brein als anti-fragiel zien. Elke fout die je maakt zorgt dat je brein efficiënter wordt. Zeg de volgende keer wanneer je in een situatie komt waarbij je rationeel denkt dat jouw brein te weinig data heeft om de angstige gevoelens die je hebt te verantwoorden: “laten we ons brein upgraden!”

“… when you’re a child, to stop you from following the crowd you’re assaulted with the line ‘If everyone jumped off a bridge, would you?’ but when you’re an adult and to be different is suddenly a crime, people seem to be saying, ‘Hey. Everyone else is jumping off a bridge. Why aren’t you?’”.

Ik weet niet wie de schuldige is: hoe de mens in elkaar zit, commercie of onze opvoeding, maar we worden gestimuleerd om altijd mee te gaan met de meute. Te doen wat anderen doen. Te doen wat er van je verwacht wordt. Om niet op te vallen. Om normaal te zijn. Middelmatig. Want middelmatigheid is geen dreiging. Het is niet onzeker. Het is voorspelbaar.

Maar als je succesvol wil zijn – als je wilt opvallen – dan moet je het tegenovergestelde doen. Je moet onvoorspelbaar zijn. Anders zijn. Niet pure rationele keuzes maken. Wat kan jij doen wat andere mensen niet (durven te) doen?

“Resistance want you to be the same as everybody else.”

“Causing change: expect resistance and backlash. Resistance is a sign of changing. Negotiation is the ticket to long term change. The willingness to take one stap back when moving two forward.”

Wanneer jij jezelf wilt veranderen of verandering wilt doorvoeren, dan moet je weerstand verwachten. Interne weerstand (want je wilt je conformeren aan de rest en aan het beeld dat jij en jouw naasten over jou hebben) en externe weerstand. Weerstand hoort erbij. Door het te verwachten, te accepteren en dan toch door te zetten (klein stapje voor klein stapje) zal je de verandering op termijn veroorzaken. Heb geduld en houd moed.

“Good ideas are not adopted automatically. They must be driven into practice with courageous patience.” – Hyman Rickover

“Resistance want you to be the same as everybody else. Not special. Not a liability.

“Moving forward creates a equal amount of resistance. It costs energy to break the status quo. Accept resistance. respect it. Outsmart it.”

“Our focus shapes our reality” 

De manier hoe jij elke dag besteedt, beïnvloed op termijn hoe je denkt, wat je weet, wat je voelt en hoe je er voor staat.

“We are what we do. We are not what we think, or what we say, or how we feel. We are what we do.”

“Look for a way of life, not for goals.”

Specifieke goals helpen je doelen te bereiken. Maar er zitten ook nadelen aan. Goals zijn tijdelijk. Na het bereiken van een goal, kan je terugvallen. Het niet bereiken van een goal kan je hart breken. En goals promoten een gedachtengang van ‘altijd meer, groter en sneller”. Probeer hetgeen wat je wil te bereiken door de manier waarop je van dag tot dag leeft te veranderen. Kleine veranderingen die op zich niets lijken op te leveren kunnen op lange termijn levens compleet veranderen.

“Learn how to live by themes instead of goals.”

“We begin by worrying we aren’t good enough, smart enough or talented enough to get what we want, then we voluntarily live in this paralyzing mental framework, rather than confront our own role in this paralysis. Just the possibility of failing turns into a dutiful self-fulfilling prophecy. We begin to believe that these personal restrictions are, in fact, the fixed limitations of the world. We go on to live our lives, all the while wondering what we can change and how we can change it, and we calculate and re-calculate when we will be ready to do the things we want to do. And we dream. If only. If only. One day. Some day.

Every once in a while — often when we least expect it — we encounter someone more courageous, someone who choose to strive for that which (to us) seemed unrealistically unattainable, even elusive. And we marvel. We swoon. We gape. Often, we are in awe. I think we look at these people as lucky, when in fact, luck has nothing to do with it. It is really about the strength of their imagination; it is about how they constructed the possibilities for their life. In short, unlike me, they didn’t determine what was impossible before it was even possible.” – Debbie Millman

Onderneem actie om te worden wie je wil zijn.

“Eradicate weakness, but only within your strengths.”

De meeste mensen focussen zich op het verbergen, verbloemen of minimaliseren van hun zwakten. Dat kost niet alleen enorm veel energie en moeite, het levert ook niet zo veel op. Dit betekent niet dat je alleen maar in moet zetten op jouw sterkten. Je moet niet alleen in jouw comfortzone blijven. Je moet ook werken aan de zwakten die direct invloed hebben op jouw sterkten. Wat houdt jouw tegen op het maximale uit jouw sterkten te halen? Hoe kan je die zwakheden elimineren?

“Use resistance as a compass”

“The more important something is, the more resistance it creates. Use it as a compass.”

We streven allemaal (onbewust) om zo veel mogelijk in onze comfortzone te blijven. We kiezen bijna altijd voor de weg van de minste weerstand. Maar draai het eens om. Gebruik de weerstand als een kompas om te vertellen wat je juist moet doen.

“We use only a fraction of our potential personality.”

We zijn meer dan het hokje waar we onszelf hebben geplaatst.

Waarschijnlijk klopt het hokje niet eens en heb je jezelf karaktereigenschappen gegeven die helemaal niet vast staan. Er zijn zoveel karaktereigenschappen en skills die we niet of onderontwikkeld laten. De vraag is, zijn er skills of karaktereigenschappen waarbij je denkt dat je ze niet of nauwelijks hebt en die je toch zou willen hebben?

Zo ja, bekijk zo’n skill of eigenschap dan als iets dat flexibel is. Iets dat groeien. Iets dat je kan trainen. Laat je mening jouw acties achtervolgen, niet andersom. Welke kleine stap – welke actie – kan jij nu herhaaldelijk doen die je dicht bij de gewenste eigenschap of skill brengt?

Delen: